Oligohydramnios

The presence of an insufficient amount of amniotic fluid (less than 300 ml at term). Syn: oligamnios, oligoamnios.

Origin

[oligo- + G. hydbr, water, + amnion]